Orędzia Matki Bożej (Czwartkowe)

 Orędzia  

ORĘDZIA CZWARTKOWE MATKI BOŻEJ Z MEDZIUGORJA
Dawane kościołowi co czwartek od 1 marca 1984 do 8 stycznia 1987, przekazywane przez Marije Pavlović – Lunetti.