Orędzia Matki Bożej (2 dzień miesiąca)

 Orędzia  

ORĘDZIA MIESIĘCZNE MATKI BOŻEJ Z MEDZIUGORJA
Orędzia przekazane Mirjanie Dragićević-Soldo, 2 każdego miesiąca.