Orędzia Matki Bożej (25 dzień miesiąca)

 Orędzia  

ORĘDZIA MIESIĘCZNE MATKI BOŻEJ Z MEDZIUGORJA
Dawane kościołowi każdego 25 dnia miesiąca, przekazywane przez Marije Pavlović – Lunetti.